Zeleni ključ – trajnostno delovanje

Objekt NEU Residences je ponosni imetnik certifikata Zeleni ključ/Green key, ki je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Predstavlja našo zavezanost k spoštovanju strogih kriterijev, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE).

S pridobitvijo trajnostnega znaka Zeleni ključ/Green Key se zavezujemo k trajnostnemu delovanju na vseh področjih. Naše goste spodbujamo, da so del te zgodbe in da, tako kot mi, postanejo promotorji zelenega in trajnostnega delovanja. Poleg tega nenehno iščemo nove rešitve za odgovorno ravnanje z naravnimi viri ter za učinkovito rabo električne in toplotne energije. Trajnostno delovanje se začne pri posamezniku. Gre za dejanja, ki ne zahtevajo veliko truda, le zavestne odločitve. Majhna dejanja pomenijo velike spremembe in premike, če jih izvajamo vsi.

Zelena politika slovenskega turizma

Smo tudi ponosni podpisniki Zelene politike slovenskega turizma, s čimer sprejemamo 10 trajnostnih načel, s katerimi se zavezujemo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

  1. »Slovenska zelena« temelji na neokrnjeni naravi in na odločenosti, da takšna tudi ostane. Tesno je vpeta v identiteto znamke I feel Slovenia kot izkustvena obljuba, ki izraža poslanstvo slovenskega turizma »naprej z naravo« in podpira vizijo »zelene butičnosti«.
  2. Zavedamo se, da uspeh turizma v Sloveniji temelji na kredibilnosti naše zelene podobe. Zeleno shemo slovenskega turizma razvijamo s ciljem, da poteka razvoj turizma v Sloveniji na trajnosten način, s prizadevanjem vseh deležnikov za odgovorno poslovanje.
  3. Zagotavljamo, da v celoti izpolnjujemo pogoje, ki jih opredeljuje okoljska zakonodaja v Sloveniji, temelječa na zakonodaji Evropske unije, ob tem pa tudi globalne oziroma evropske kazalnike za destinacije in ponudnike.
  4. Izpolnjujemo kriterije, kot jih opredeljujejo globalni oziroma evropski indikatorji za trajnostni management na ravni destinacij, oziroma svoje odgovorno ravnanje do okolja izkazujemo s katerim od izbranih mednarodnih okoljskih znakov.
  5. Znamka SLOVENIA GREEN obiskovalcem Slovenije zagotavlja, da destinacije, turistični ponudniki in partnerji, nosilci tega znaka, delujemo po trajnostnih načelih in da smo predani izboljševanju trajnosti našega poslovanja.
  6. Obiskovalce spodbujamo k spoštljivemu odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja v Sloveniji.
  7. Zavedamo se, da ima turizem velik vpliv na družbeno in ekonomsko podobo destinacije, zato aktivno vključujemo lokalno skupnost in razvijamo turizem, ki prinaša pozitivne rezultate za vse.
  8. Prizadevamo si za sezonsko in regijsko porazdelitev turističnega obiska Slovenije in spoštujemo nosilne sposobnosti prostora. Spremljamo novosti in se zavedamo pomena uvajanja zelenih inovacij, zelenih tehnologij in trajnostne arhitekture.
  9. Ker so razdalje v Sloveniji majhne, Slovenija pa leži na ugodnem križišču pomembnih prometnih poti, in ker je narava vedno blizu, spodbujamo trajnostno mobilnost.
  10. Želimo, da obiskovalci občutijo pokrajinsko in biotsko raznolikost Slovenije, zato si prizadevamo, da pri našem poslovanju, razvoju ponudbe in komuniciranju izpostavljamo tisto, kar je v našem okolju najbolj posebno, avtentično, z lokalnim značajem.

OKOLJSKE ISKRICE

Voda je naše največje naravno bogastvo

Voda v Sloveniji je pitna in je vrhunske kakovosti. Skupaj se trudimo, da jo smotrno uporabljamo, saj tako omogočamo enako kakovost življenja tudi prihodnjim generacijam. V objektu torej vodo skrbno zapiramo: ko si umivamo zobe, med prhanjem, med pomivanjem posode in čiščenjem poskrbimo, da voda ne teče v prazno.

Brisače

V objektu se trudimo, da skrbno ravnamo z naravnimi viri in energijo ter v okolje ne vnašamo sredstev, ki obremenjujejo ekosisteme. Brisače zato menjamo le na željo gosta. Če želite menjavo brisač na tri dni, jih pustite na tleh kopalnice. Tako bodo zaposleni na oddelku gospodinjstva vedeli, da morajo brisače zamenjati.

Posteljnina

V objektu se trudimo, da skrbno ravnamo z naravnimi viri in energijo ter v okolje ne vnašamo sredstev, ki obremenjujejo ekosisteme. Posteljnino zato menjamo le na željo gosta. Če želite menjavo posteljnine, na posteljo odložite temu namenjeno kocko. Tako bodo zaposleni na oddelku gospodinjstva vedeli, da morajo zamenjati posteljnino.

Stalna temperatura

V stanovanjih je nastavljena stalna temperatura 22 °C. Goste prosimo, da temperature v stanovanjih ne spreminjate za več kot +/- 3 °C. Tako lahko preprečimo nepotrebno porabo energije. Poleg tega vas prosimo, da ugašate gretje oziroma hlajenje, ko odprete okna.

Odpadki in plastična embalaža

V objektu skrbno ločujemo odpadke. V vsakem stanovanju so gostom na voljo koš za mešane odpadke v kopalnici ter koša za embalažo in biološke odpadke v kuhinji. V skupnih prostorih so na voljo še koši za steklo in papir. V objektu ne uporabljamo plastične embalaže za enkratno uporabo. Vsa embalaža je reciklirana in hitro razgradljiva. Osebje in goste spodbujamo k uporabi trajnostnih materialov za embalažo, saj s tem prispevamo k zmanjšanju nepotrebnih odpadkov.

Skrb za racionalno porabo električne energije

Goste prosimo, da ob odhodu iz stanovanja ugasnejo luči in druge naprave ter tako prispevajo k optimizaciji porabe električne energije in s tem pripomorejo k boljšemu jutri.

Zelena mobilnost po zeleni destinaciji

Ljubljana in Slovenija sta zeleni destinaciji. Za gibanje po destinaciji je na voljo več trajnostnih načinov mobilnosti. Po Ljubljani se lahko gibljete peš, z mestnimi kolesi BicikeLJ (o mreži postajališč vprašajte na recepciji), z električnimi skiroji za izposojo in z javnimi mestnimi avtobusi s pogonom na metan. Poleg tega vam je na voljo izposoja električnih avtomobilov.

V Ljubljani in njeni okolici se nahaja veliko zelenih površin, parkov, sprehajalnih in gozdnih poti:

Golovec, Mostec z Rožnikom, Tivoli, hrib Orle, Brunarica Strmec, Bizovik, Rašica, Ljubljanski grad, Botanični vrt, Gozdni hribček nad Mengšem, Iški vintgar, Soteska Pekel, Borovnica, Stari Maln, Vrhnika.

Odkrivajmo bogato naravno in kulturno dediščino destinacije

Slovenija in Ljubljana nudita bogastvo naravne in kulturne dediščine. Predstavitev slovenskih naravnih parkov najdete v priročniku, vsa zavarovana območja pa na tej povezavi.

Izbirajmo trajnostne aktivnosti v destinaciji

Slovenija je trajnostna destinacija. V prispevku si lahko preberete več o tem in odkrijete trajnostne ter zelene aktivnosti.

Spoštujemo drug drugega, spodbujamo enakost in enakopravnost

V NEU Residences ne toleriramo nikakršne nestrpnosti, rasizma in ksenofobije; tvorimo prijazno delovno okolje za vse zaposlene in sprejemajoče okolje za vse goste.

Z vami bom na rajžo šel

Turistični vodnik za gibalno ali drugače ovirane osebe.

Odrasli: , Otroci:

Odrasli: , Otroci:

Skupna cena: 0,00 €